Kabelberekening

A
A
Sec.
%
Mtr.
φ
°C

Type kabel

Selecteer eerst uw type kabel, dit kan een grondkabel of installatiekabel zijn.

Ontwerpstroom (Ib)

De ontwerpstroom (Ib) is de stroom welke u door de kabel wilt transporteren.
Om de stroom (Ib) te berekenen op basis van het wattage en spanning past u de volgende formule toe:

P = U X I X √3 x Cos φ

Waarbij
P = het wattage in Watts,
U = de spanning in Volt,
I = de stroom in Ampere.

In de meeste gevallen geldt Cos φ = 0,85

Beveiligingsmiddel

Waarmee wordt de kabel beveiligd tegen te hoge stromen?

Uitschakelkarakteristiek

B-karakteristiek is de meest toegepaste karakteristiek bij huisinstallaties. Automaten met een C-karakteristiek worden gebruikt bij wat grotere (in)schakelstromen zoals motoren. Automaten met een D-karakteristiek worden bijvoorbeeld voor transformatoren gebruikt.

Stroom beveiligingsmiddel nominaal (In)

Het beste is om een I nominaal (In) te kiezen welke gelijk, of een stap hoger is dan de ontwerpstroom.

Kortsluittijd (tk)

Selecteer hier voor een gG smeltpatroon de kortsluittijd. Voor een installatie-automaat geldt standaard een kortsluittijd van 0,1 seconden (tk).

  - Snelle kortsluittijd: 0.4 seconden (tk)
  - Trage kortsluittijd: 5 seconden (tk)

Toelaatbaar spanningsverlies

U kunt het spanningsverlies instellen tussen 1 en 5%. Standaard hanteren wij 3% als een toelaatbaar spanningsverlies. Hoe minder spanningsverlies, hoe dikker de kabeldoorsnede.

Kabellengte

Hier kunt u de te overbruggen afstand instellen. Dit kan variëren tussen 1 en 999 meter.

Cos φ

Hier kunt u de Cos φ instellen, standaard hanteren wij een Cos φ 0,85.

Aantal kabels per stroomketen

Bij het berekenen van kabels met een grote doorsnede, kan het noodzakelijk of voordelig zijn om gebruik te maken van parallel kabels. U legt dan niet 1 dikke kabel, maar 2 dunnere kabels om dezelfde ontwerpstroom (Ib) te transporteren.

Omgevingstemperatuur

Wat is de temperatuur van de ruimte waar de kabel zich bevindt? Standaard hanteren wij een temperatuur van 30 graden.

Installatiewijze

Hier kiest u hoe de installatiekabel wordt gelegd, kies hier voor de optie welke het meest van toepassing is.

Afstand tussen kabels in stroomketel

  - Gebundeld, de kabels liggen gebundeld.
  - Geen afstand, rakend en tegen elkaar.
  - 1x de kabeldiameter, 1x de kabeldiameter uit elkaar.
  - 2x de kabeldiameter, 2x de kabeldiameter uit elkaar.

Grondtemperatuur

Wat is de grondtemperatuur waar de kabel zich bevindt? Standaard hanteren wij een grondtemperatuur van 20 graden.

Kabel in koker gelegd?

Liggen de kabels in een koker? Ja of nee.

Afstand tussen kabels in stroomketen

  - Geen afstand, rakend en tegen elkaar.
  - 1x de kabeldiameter, 1x de kabeldiameter uit elkaar.
  - 12,5 centimeter, de kabels liggen 12,5 cm uit elkaar.
  - 25 centimeter, de kabels liggen 25cm uit elkaar.
  - 50 centimeter, de kabels liggen 50cm uit elkaar.

Afstand tussen kokers

  - Geen afstand, rakend en tegen elkaar.
  - 25 centimeter, de kabels liggen 25cm uit elkaar.
  - 50 centimeter, de kabels liggen 25cm uit elkaar.
  - 100 centimeter, de kabels liggen 100cm uit elkaar.

Grondtype

In Nederland hebben we veel grondtypen, kies hier het juiste grondtype waar de kabel in wordt gelegd.

Extra correctiefactor

Hier kunt u een aantal extra correctiefactoren meenemen:

  - Voor directe zoninstraling: factor is 0,8.
  - 4 belaste aders in de kabel (belaste nul): factor is 0,866.
  - Ongeperforeerde kabelgoot: factor is 0,93.
  - Bij meerdere stroomketens, factor volgens NEN1010.

Schema kabelberekening
Disclaimer kabelberekeningsprogramma Grondkabels.nl

Disclaimer kabelberekeningsprogramma Grondkabels.nl

Grondkabels.nl biedt haar bezoekers ondersteuning bij het selecteren van een kabel door middel van het kabelberekeningsprogramma op de website. Ondanks dat het kabelberekeningsprogramma met de grootste zorgvuldigheid is ontwikkeld, sluit Grondkabels.nl iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van het kabelberekeningsprogramma.

Uitgangspunten van het kabelberekeningsprogramma:

  • De berekening is gebaseerd op NEN1010, IEC60364 en HD60364.
  • Uitgangspunt is een 3-fasen systeem, 400V, 50Hz, uitgevoerd met meer aderige kabel.
  • Maximale geleidertemperatuur is 90°C op basis van XLPE isolatie.
  • De berekening geldt voor één stroomketen.
  • Geleiderweerstanden conform NEN-EN-IEC 60228 klasse 2.
  • De toelaatbare stroom is van toepassing voor 1 meeraderige installatiekabel, volgens installatiemethode E van Tabel A.51-1 van de NEN1010:2007. Voor grondkabel geldt installatiemethode D van deze tabel.